TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TƯỜNG NIỆM NẠN NHÂN TỬ VONG DO TAI NẠN GIAO THÔNG NĂM 2020

Ngày 9 tháng 11 năm 2020 Liên đội trường TH Chà Là tổ chức sinh hoạt đội dưới cờ với chủ đề " Hưởng ứng ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2020

Ngày 9 tháng 11 năm 2020 Liên đội trường TH Chà Là tổ chức sinh hoạt đội dưới cờ với chủ đề " Hưởng ứng tưởn niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2020

Qua buổi sinh hoạt đã kết hợp tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, hoạt động vận tải hành khách công cộng… nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm đường ngang giao cắt giữa đường bộ với đường sắt; không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt, không vi phạm bảo vệ các công trình đường sắt; không vượt rào, chắn đường ngang; không vượt qua đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng.

Bài viết liên quan