Họp mặt ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

Họp mặt ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

+ Phần mềm thống kê số liệu quản lý giáo dục.

- Khai thác các website giáo dục, hướng dẫn giáo viên, cán bộ quản lý và học sinh thường xuyên truy cập Cổng thông tin điện tử của Bộ tại http://moet.gov.vn để cập nhật tin tức GDĐT toàn ngành.

- Truy cập và sử dụng thông tin trên website của phòng GD&ĐT tại địa chỉ: http://www.pgddamdoi.edu.vn, và website của Sở GDĐT Cà Mau tại địa chỉ http://sogddt.camau.gov.vn hoặc ttp://camau.edu.vn.

- Tiếp tục khai thác và sử dụng hệ thống email miễn phí với tên miền @camau.edu.vn để đảm bảo tính bảo mật và đồng bộ trong việc trao đổi thông tin.

Bài viết liên quan