Đại hội liên đội trường Th Chà Là

Ngày 21 tháng 10 năm 2020 trường Th Chà Là long trọng tổ chức Đại hội Liên đội

Ngày 21 tháng 10 năm 2020 trường Th Chà Là long trọng tổ chức Đại hội Liên đội. Qua đại hội đã bầu được 7 thành viên vào ban chỉ huy Liên Đội . Đại biểu thống nhất đề cử Mai Quốc Huy làm Liên đội trưởng.

Bài viết liên quan